İKES

İpoteka Kağızının Elektron Sistemi

İKES
İpoteka Kağızının Elektron Sistemi
(İKES) - İpoteka kağızlarının elektron qaydada ilkin, əlavə qeydiyyatı, indossamenti və xitamı proseslərinin aparıldığı mərkəzləşdirilmiş elektron sistemdir.
Əsas modulları:


  •         İlkin qeydiyyat modulu

  •         Əlavə qeydiyyat modulu

  •         İndossament modulu

  •         Xitam modulu

  •         Axtarış modulu

  •         İnzibatçı modulu